"copied"
[mailer.git] / 0.2.1-FINAL / inc / phpmailer / language / phpmailer.lang-ca.php
1 <?php
2 /**
3  * PHPMailer language file.
4  * Catalan Version
5  * By Ivan: web AT microstudi DOT com
6  */
7
8 $PHPMAILER_LANG = array();
9
10 $PHPMAILER_LANG["provide_address"]      = 'S\'ha de proveir almenys una adreça d\'email com a destinatari.';
11 $PHPMAILER_LANG["mailer_not_supported"] = ' mailer no està suportat';
12 $PHPMAILER_LANG["execute"]              = 'No es pot executar: ';
13 $PHPMAILER_LANG["instantiate"]          = 'No s\'ha pogut crear una instància de la funció Mail.';
14 $PHPMAILER_LANG["authenticate"]         = 'Error SMTP: No s\'hapogut autenticar.';
15 $PHPMAILER_LANG["from_failed"]          = 'La(s) següent(s) adreces de remitent han fallat: ';
16 $PHPMAILER_LANG["recipients_failed"]    = 'Error SMTP: Els següents destinataris han fallat: ';
17 $PHPMAILER_LANG["data_not_accepted"]    = 'Error SMTP: Dades no acceptades.';
18 $PHPMAILER_LANG["connect_host"]         = 'Error SMTP: No es pot connectar al servidor SMTP.';
19 $PHPMAILER_LANG["file_access"]          = 'No es pot accedir a l\'arxiu: ';
20 $PHPMAILER_LANG["file_open"]            = 'Error d\'Arxiu: No es pot obrir l\'arxiu: ';
21 $PHPMAILER_LANG["encoding"]             = 'Codificació desconeguda: ';
22 $PHPMAILER_LANG["signing"]              = 'Signing Error: ';
23
24 ?>