svn:eol-style set to 'native'
[mailer.git] / inc / phpmailer / language / phpmailer.lang-ca.php
index dfc8370..bb10044 100644 (file)
@@ -1,24 +1,24 @@
-<?php\r
-/**\r
- * PHPMailer language file.\r
- * Catalan Version\r
- * By Ivan: web AT microstudi DOT com\r
- */\r
-\r
-$PHPMAILER_LANG = array();\r
-\r
-$PHPMAILER_LANG['provide_address']      = 'S\'ha de proveir almenys una adreça d\'email com a destinatari.';\r
-$PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = ' mailer no està suportat';\r
-$PHPMAILER_LANG['execute']              = 'No es pot executar: ';\r
-$PHPMAILER_LANG['instantiate']          = 'No s\'ha pogut crear una instància de la funció Mail.';\r
-$PHPMAILER_LANG['authenticate']         = 'Error SMTP: No s\'hapogut autenticar.';\r
-$PHPMAILER_LANG['from_failed']          = 'La(s) següent(s) adreces de remitent han fallat: ';\r
-$PHPMAILER_LANG['recipients_failed']    = 'Error SMTP: Els següents destinataris han fallat: ';\r
-$PHPMAILER_LANG['data_not_accepted']    = 'Error SMTP: Dades no acceptades.';\r
-$PHPMAILER_LANG['connect_host']         = 'Error SMTP: No es pot connectar al servidor SMTP.';\r
-$PHPMAILER_LANG['file_access']          = 'No es pot accedir a l\'arxiu: ';\r
-$PHPMAILER_LANG['file_open']            = 'Error d\'Arxiu: No es pot obrir l\'arxiu: ';\r
-$PHPMAILER_LANG['encoding']             = 'Codificació desconeguda: ';\r
-$PHPMAILER_LANG['signing']              = 'Signing Error: ';\r
-$PHPMAILER_LANG['smtp_error']           = 'SMTP server error: ';\r
+<?php
+/**
+ * PHPMailer language file.
+ * Catalan Version
+ * By Ivan: web AT microstudi DOT com
+ */
+
+$PHPMAILER_LANG = array();
+
+$PHPMAILER_LANG['provide_address']      = 'S\'ha de proveir almenys una adreça d\'email com a destinatari.';
+$PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = ' mailer no està suportat';
+$PHPMAILER_LANG['execute']              = 'No es pot executar: ';
+$PHPMAILER_LANG['instantiate']          = 'No s\'ha pogut crear una instància de la funció Mail.';
+$PHPMAILER_LANG['authenticate']         = 'Error SMTP: No s\'hapogut autenticar.';
+$PHPMAILER_LANG['from_failed']          = 'La(s) següent(s) adreces de remitent han fallat: ';
+$PHPMAILER_LANG['recipients_failed']    = 'Error SMTP: Els següents destinataris han fallat: ';
+$PHPMAILER_LANG['data_not_accepted']    = 'Error SMTP: Dades no acceptades.';
+$PHPMAILER_LANG['connect_host']         = 'Error SMTP: No es pot connectar al servidor SMTP.';
+$PHPMAILER_LANG['file_access']          = 'No es pot accedir a l\'arxiu: ';
+$PHPMAILER_LANG['file_open']            = 'Error d\'Arxiu: No es pot obrir l\'arxiu: ';
+$PHPMAILER_LANG['encoding']             = 'Codificació desconeguda: ';
+$PHPMAILER_LANG['signing']              = 'Signing Error: ';
+$PHPMAILER_LANG['smtp_error']           = 'SMTP server error: ';
 ?>
\ No newline at end of file