svn:eol-style set to 'native'
[mailer.git] / inc / phpmailer / language / phpmailer.lang-pl.php
index bbc9cc9..20820d2 100644 (file)
@@ -1,23 +1,23 @@
-<?php\r
-/**\r
- * PHPMailer language file.  \r
- * Polish Version\r
- */\r
-\r
-$PHPMAILER_LANG = array();\r
-\r
-$PHPMAILER_LANG["provide_address"] = 'Należy podać prawidłowy adres email Odbiorcy.';\r
-$PHPMAILER_LANG["mailer_not_supported"] = 'Wybrana metoda wysyłki wiadomości nie jest obsługiwana.';\r
-$PHPMAILER_LANG["execute"] = 'Nie można uruchomić: ';\r
-$PHPMAILER_LANG["instantiate"] = 'Nie można wywołać funkcji mail(). Sprawdź konfigurację serwera.';\r
-$PHPMAILER_LANG["authenticate"] = 'Błąd SMTP: Nie można przeprowadzić autentykacji.';\r
-$PHPMAILER_LANG["from_failed"] = 'Następujący adres Nadawcy jest jest nieprawidłowy: ';\r
-$PHPMAILER_LANG["recipients_failed"] = 'Błąd SMTP: Następujący odbiorcy są nieprawidłowi: ';\r
-$PHPMAILER_LANG["data_not_accepted"] = 'Błąd SMTP: Dane nie zostały przyjęte.';\r
-$PHPMAILER_LANG["connect_host"] = 'Błąd SMTP: Nie można połączyć się z wybranym hostem.';\r
-$PHPMAILER_LANG["file_access"] = 'Brak dostępu do pliku: ';\r
-$PHPMAILER_LANG["file_open"] = 'Nie można otworzyć pliku: ';\r
-$PHPMAILER_LANG["encoding"] = 'Nieznany sposób kodowania znaków: ';\r
-$PHPMAILER_LANG['signing'] = 'Signing Error: ';\r
-$PHPMAILER_LANG['smtp_error'] = 'SMTP server error: ';\r
+<?php
+/**
+ * PHPMailer language file.  
+ * Polish Version
+ */
+
+$PHPMAILER_LANG = array();
+
+$PHPMAILER_LANG["provide_address"] = 'Należy podać prawidłowy adres email Odbiorcy.';
+$PHPMAILER_LANG["mailer_not_supported"] = 'Wybrana metoda wysyłki wiadomości nie jest obsługiwana.';
+$PHPMAILER_LANG["execute"] = 'Nie można uruchomić: ';
+$PHPMAILER_LANG["instantiate"] = 'Nie można wywołać funkcji mail(). Sprawdź konfigurację serwera.';
+$PHPMAILER_LANG["authenticate"] = 'Błąd SMTP: Nie można przeprowadzić autentykacji.';
+$PHPMAILER_LANG["from_failed"] = 'Następujący adres Nadawcy jest jest nieprawidłowy: ';
+$PHPMAILER_LANG["recipients_failed"] = 'Błąd SMTP: Następujący odbiorcy są nieprawidłowi: ';
+$PHPMAILER_LANG["data_not_accepted"] = 'Błąd SMTP: Dane nie zostały przyjęte.';
+$PHPMAILER_LANG["connect_host"] = 'Błąd SMTP: Nie można połączyć się z wybranym hostem.';
+$PHPMAILER_LANG["file_access"] = 'Brak dostępu do pliku: ';
+$PHPMAILER_LANG["file_open"] = 'Nie można otworzyć pliku: ';
+$PHPMAILER_LANG["encoding"] = 'Nieznany sposób kodowania znaków: ';
+$PHPMAILER_LANG['signing'] = 'Signing Error: ';
+$PHPMAILER_LANG['smtp_error'] = 'SMTP server error: ';
 ?>
\ No newline at end of file