Renamed 'ship-simu' to 'shipsimu' + added 'core' and symlink to core/inc
[shipsimu.git] / .gitmodules
1 [submodule "core"]
2         path = core
3         url = git://git.mxchange.org/core.git