PHPMailer updated to latest version 2.3
[core.git] / inc / classes / third_party / php_mailer / language / phpmailer.lang-cz.php
1 <?php
2 /**
3  * PHPMailer language file.
4  * Czech Version
5  */
6
7 $PHPMAILER_LANG = array();
8
9 $PHPMAILER_LANG["provide_address"]      = 'Musíte zadat alespoò jednu ' .
10                                           'emailovou adresu pøíjemce.';
11 $PHPMAILER_LANG["mailer_not_supported"] = ' mailový klient není podporován.';
12 $PHPMAILER_LANG["execute"]              = 'Nelze provést: ';
13 $PHPMAILER_LANG["instantiate"]          = 'Nelze vytvoøit instanci emailové funkce.';
14 $PHPMAILER_LANG["authenticate"]         = 'SMTP Error: Chyba autentikace.';
15 $PHPMAILER_LANG["from_failed"]          = 'Následující adresa From je nesprávná: ';
16 $PHPMAILER_LANG["recipients_failed"]    = 'SMTP Error: Adresy pøíjemcù ' .
17                                           'nejsou správné ' .
18 $PHPMAILER_LANG["data_not_accepted"]    = 'SMTP Error: Data nebyla pøijata';
19 $PHPMAILER_LANG["connect_host"]         = 'SMTP Error: Nelze navázat spojení se ' .
20                                           ' SMTP serverem.';
21 $PHPMAILER_LANG["file_access"]          = 'Soubor nenalezen: ';
22 $PHPMAILER_LANG["file_open"]            = 'File Error: Nelze otevøít soubor pro ètení: ';
23 $PHPMAILER_LANG["encoding"]             = 'Neznámé kódování: ';
24 $PHPMAILER_LANG["signing"]              = 'Signing Error: ';
25
26 ?>