"copied"
[mailer.git] / 0.2.1-FINAL / inc / phpmailer / language / phpmailer.lang-no.php
1 <?php
2 /**
3  * PHPMailer language file.
4  * Norwegian Version
5  */
6
7 $PHPMAILER_LANG = array();
8
9 $PHPMAILER_LANG["provide_address"]      = 'Du må ha med minst en' .
10                                           'mottager adresse.';
11 $PHPMAILER_LANG["mailer_not_supported"] = ' mailer er ikke supportert.';
12 $PHPMAILER_LANG["execute"]              = 'Kunne ikke utføre: ';
13 $PHPMAILER_LANG["instantiate"]          = 'Kunne ikke instantiate mail funksjonen.';
14 $PHPMAILER_LANG["authenticate"]         = 'SMTP Feil: Kunne ikke authentisere.';
15 $PHPMAILER_LANG["from_failed"]          = 'Følgende Fra feilet: ';
16 $PHPMAILER_LANG["recipients_failed"]    = 'SMTP Feil: Følgende' .
17                                           'mottagere feilet: ';
18 $PHPMAILER_LANG["data_not_accepted"]    = 'SMTP Feil: Data ble ikke akseptert.';
19 $PHPMAILER_LANG["connect_host"]         = 'SMTP Feil: Kunne ikke koble til SMTP host.';
20 $PHPMAILER_LANG["file_access"]          = 'Kunne ikke få tilgang til filen: ';
21 $PHPMAILER_LANG["file_open"]            = 'Fil feil: Kunne ikke åpne filen: ';
22 $PHPMAILER_LANG["encoding"]             = 'Ukjent encoding: ';
23 $PHPMAILER_LANG["signing"]              = 'Signing Error: ';
24
25 ?>