"copied"
[mailer.git] / 0.2.1-FINAL / inc / phpmailer / language / phpmailer.lang-se.php
1 <?php
2 /**
3  * PHPMailer language file.
4  * Swedish Version
5  * Author: Johan Linnér <johan@linner.biz>
6  */
7
8 $PHPMAILER_LANG = array();
9
10 $PHPMAILER_LANG["provide_address"]      = 'Du måste ange minst en ' .
11                                           'mottagares e-postadress.';
12 $PHPMAILER_LANG["mailer_not_supported"] = ' mailer stöds inte.';
13 $PHPMAILER_LANG["execute"]              = 'Kunde inte köra: ';
14 $PHPMAILER_LANG["instantiate"]          = 'Kunde inte initiera e-postfunktion.';
15 $PHPMAILER_LANG["authenticate"]         = 'SMTP fel: Kunde inte autentisera.';
16 $PHPMAILER_LANG["from_failed"]          = 'Följande avsändaradress är felaktig: ';
17 $PHPMAILER_LANG["recipients_failed"]    = 'SMTP fel: Följande ' .
18                                           'mottagare är felaktig: ';
19 $PHPMAILER_LANG["data_not_accepted"]    = 'SMTP fel: Data accepterades inte.';
20 $PHPMAILER_LANG["connect_host"]         = 'SMTP fel: Kunde inte ansluta till SMTP-server.';
21 $PHPMAILER_LANG["file_access"]          = 'Ingen åtkomst till fil: ';
22 $PHPMAILER_LANG["file_open"]            = 'Fil fel: Kunde inte öppna fil: ';
23 $PHPMAILER_LANG["encoding"]             = 'Okänt encode-format: ';
24 $PHPMAILER_LANG["signing"]              = 'Signing Error: ';
25
26 ?>