svn:eol-style set to 'native'
[mailer.git] / inc / phpmailer / language / phpmailer.lang-se.php
1 <?php
2 /**
3  * PHPMailer language file.
4  * Swedish Version
5  * Author: Johan Linnér <johan@linner.biz> */
6
7 $PHPMAILER_LANG = array();
8
9 $PHPMAILER_LANG['provide_address']      = 'Du måste ange minst en mottagares e-postadress.';
10 $PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = ' mailer stöds inte.';
11 $PHPMAILER_LANG['execute']              = 'Kunde inte köra: ';
12 $PHPMAILER_LANG['instantiate']          = 'Kunde inte initiera e-postfunktion.';
13 $PHPMAILER_LANG['authenticate']         = 'SMTP fel: Kunde inte autentisera.';
14 $PHPMAILER_LANG['from_failed']          = 'Följande avsändaradress är felaktig: ';
15 $PHPMAILER_LANG['recipients_failed']    = 'SMTP fel: Följande mottagare är felaktig: ';
16 $PHPMAILER_LANG['data_not_accepted']    = 'SMTP fel: Data accepterades inte.';
17 $PHPMAILER_LANG['connect_host']         = 'SMTP fel: Kunde inte ansluta till SMTP-server.';
18 $PHPMAILER_LANG['file_access']          = 'Ingen åtkomst till fil: ';
19 $PHPMAILER_LANG['file_open']            = 'Fil fel: Kunde inte öppna fil: ';
20 $PHPMAILER_LANG['encoding']             = 'Okänt encode-format: ';
21 $PHPMAILER_LANG['signing']              = 'Signing Error: ';
22 $PHPMAILER_LANG['smtp_error']           = 'SMTP server error: ';
23 ?>